Zinātnes un inovāciju parks jau vairākus gadus strādā pie Liepājas kultūras mantojuma digitālās krātuves programmatūras izstrādes, lai nodrošinātu kultūras liecību saglabāšanu audio, video un foto formātos. Tā ir salīdzinoši sarežģītā sistēma, kura ļauj uzkrāt, sistematizēt un atlasīt informāciju pēc noteiktiem parametriem. Šobrīd izveidotā sistēma ir uzstādīta Liepājas muzejā un Zinātniskajā bibliotēkā. Tuvākajā laika tā tiks uzstādīta arī Liepājas Universitātē, šādā veidā nodrošinot pieeju plašākai sabiedrībai.