Par mums

Nodibinājums „Zinātnes un inovāciju parks” veiksmīgi darbojas kopš 2012.gada. Pastāvēšanas laikā ir izveidojusies stabila komanda, kurai ir pieredze izglītības, tehnoloģiju un inovāciju projektu īstenošanā, piesaistot finansējumu no valsts budžeta, Eiropas Savienības struktūrfondiem, privātā sektora, kā arī citiem finanšu avotiem.

 

Mūsu mērķis : Veicināt zināšanu ekonomikas attīstību, īstenojot inovāciju iesaisti un tehnoloģiju un zināšanu pārnesi tautsaimniecībā.

Mūsu īstenotie projekti

Projekts “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss “Mana zeme skaistā””

Konkursa mērķauditorija- skolēni no 1. līdz 12.klasei, kuri tika aicināti uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas, izmantojot mobilos telefonus un fotoaparātus. Kopumā projektā piedalījās 259 skolas no visiem Latvijas reģioniem, iesniegti 7043 darbi, no kuriem 2033 tika pārvērsti fotogleznās, priecējot projekta dalībniekus, mācību iestāžu audzēkņus un mācībspēkus.

Projekts “Dienasgrāmata”, kura ietvaros Latvijas skolām tika izstrādātas individuāla satura un dizaina skolēnu dienasgrāmatas. Projekta ietvaros no skolas tika lūgts īstenot dienasgrāmatas vāka dizaina izstrādes konkursu, iesaistot tajā skolas skolēnus. Projekta ietvaros skolām sniegta iespēja saņemt skolēnu dienasgrāmatas bez maksas.

Organizācija piecus gadus īsteno gan dienas, gan diennakts bērnu vasaras nometnes. 2017. gadā un 2018.gadā Vaiņodē tika īstenotas Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” nometnes, kuru mērķis- veicināt diasporas bērnu latviešu valodas prasmju uzlabošanos, latviskās izcelsmes apzināšanos un komunikāciju ar vienaudžiem no Latvijas.

  1. gadā organizācija īstenoja divu dienu konferenci „LatSTE’2016 – Karjera digitālā laikmetā”, kuru apmeklēja vairāk kā 1 000 pedagogi un citi interesenti. Pasākuma īstenošanai Liepājas Olimpiskajā centrā un Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā tika izmantotas – 5 zāles, 20 auditorijas. Konferences ietvaros tika īstenota izglītības tehnoloģiju izstāde, kuru apmeklēja gan konferences dalībnieki, gan Liepājas skolu skolēni un iedzīvotāji. Projekta īstenošanai tika piesaistīti līdzekļi no Liepājas pašvaldības un ievērojama skaita Latvijas uzņēmumu. Konference bija ieguvumus ne tikai sabiedrībai, bet arī Liepājas pilsētai.

Organizācija 2014. gadā izstrādāja un ieviesa Nodarbinātības un darbinieku konkurētspējas veicināšanas programmu, kuras uzdevums ir nepieredzējušu jauno darbinieku iesaiste uzņēmumu darbībā, lai gūtu darba pieredzi.