Nodibinājums

Zinātnes un Inovāciju Parks

  • Ir apstiprināts „Liepājas Izklaides un Kultūras centra” (LIKC) izstrādātais Solidaritātes projekts „KAS-TE, ES-TE”. Projekta mērķis ir palīdzēt Dienvidkurzemes novada jauniešiem vecumā no 16 līdz 30 viņu nākotnes jautājumos, mazinot stresu un neziņu par tālākajiem soļiem, vienlaikus motivējot rīkoties un informējot par dažādām pieejamām pašattīstības iespējām. Projekta norise ilgs līdz 2022.
  • Projekts “Mana zeme skaistā” noslēdzis vēl vienu veiksmīgu gadu, kā rezultātā tiks izgatavotas 1`118 foto kanvas, kā dāvana dalībnieku skolām. Kopā šī gada laikā konkursā piedalījušās 123 skolas, pārstāvot 34 Latvijas novadus. Projekts tiek īstenots jau kopš 2017. gada, ar mērķi stiprināt Latvijas skolu jaunatnes piederības sajūtu un mīlestību pret
  • 2021. gadā tika uzsākts forums „Mana nākotnes pilsēta”, kas aicina jauniešus sniegt savu skatījumu un idejas Liepājas pilsētvides attīstīšanā. Ņemot vērā globālos apstākļus, daļa šī foruma norisinās attālināti, un izaicina darba komandu veikt jaunus risinājumus. Nodibinājums „Zinātnes un inovāciju parks” aktīvi iesaistās projekta realizēšanā un sniedz palīdzību ar tehniskajiem risinājumiem,
  • Mūsu organizācijas vadītāji 2. decembrī piedalījās konferencē „Celtspēja”, šoreiz tas notika attālināti. Konferences tiešraidi skatījāmies kopā ar Kurzemes Biznesa inkubators komandu, viņu jaunajās un skaistajās telpās. Tika gūtas jaunas idejas arī nodibinājuma Zinātnes un inovāciju parks vadības pilnveidei. Konferences lektors Jānis Domburs minēja 3A (Andris Š., Ainārs Š. un Aivars
  • 2021. gada martā tika uzsākts Liepājas Novada fonda īstenotais projekts „Mana nākotnes pilsēta”, kā tapšanā iesaistās arī nodibinājums „Zinātnes un inovāciju parks”. Mērķa grupa ir dažādu vecumu jaunieši, kas projekta laikā caur radošām aktivitātēm aicināti pārdomāt un izvērtēt savu pilsētu, kā arī apdomāt – kādu viņi vēlētos redzēt Liepāju turpmāk,
  • Mūsdienās uzņēmējiem arvien vairāk jāprot pielāgoties un rast atjautīgus risinājumus ilgtspējīgai darbībai. Ēdināšanas joma nav izņēmums, tādēļ komanda ForFood spējusi radīt efektīvu risinājumu jomas uzņēmēju darbības attīstībai – vienotas sistēmas izstrādi. Šīs sistēmas mērķis ir nodrošināt pusdienu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumu rūpniecības uzņēmumiem, atvieglojot dažādus procesus kā ēdinātājiem, tā pasūtītājiem.