Green Ethics projekta ietvaros ZIP ar palīdzību no citiem zinātniskajiem projekta partneriem izveidoja Zaļo protokolu, kas domāts, lai ikviens ikdienā spētu samazināt gan savas personīgās, gan organizācijas oglekļa emisijas.

Zaļais protokols koncentrējas uz dažādām stratēģijām attiecībā uz cilvēka darbību ietekmi uz vidi. Tas ir sadalīts divās daļās. Pirmā daļa ir domāta organizācijas pārvaldībai, savukārt otrā daļa ir domāta videi draudzīgu pasākumu izveidei.

Motivācija šāda protokola izveidei radās no ProProgressione, ATeatro un Theater Green Book nodrošinātajiem dokumentiem par zaļo projektu vadību. ZIP sadarbībā ar pārējiem projekta partneriem apmainījās metodoloģijām, praksi un pieredzi ar zaļajiem tīkliem visā Eiropā.

Visi projekta partneri, kā arī asociētie partneri ir pieņēmuši abus protokolus un tagad mēs iedrošinām to darīt arī citas organizācijas!

ZAĻAIS PROTOKOLS PĀRVALDĪBAI: nodrošina vadlīnijas un rīkus, lai projektu vadībā integrētu videi draudzīgu praksi. Tas koncentrējas uz: enerģiju, biroja piederumiem, pārstrādi, ūdeni un ēdināšanu, ceļošanu un sanāksmēm.

ZAĻAIS PROTOKOLS PASĀKUMIEM: paredz ilgtspējīgu kultūras pasākumu nodrošināšanu, lai būtiski samazinātu kultūras pasākumu ekoloģisko pēdu. Turklāt tas iepazīstina ar ceļvedi, kurā ietverta ilgtspējīga prakse par atkritumu samazināšanu un nodrošina atbildīgu resursu pārvaldību.

Zaļais protokols atspoguļo Green E.Th.I.Cs apņemšanos nodrošināt ilgtspējību, veicinot zaļāku praksi un iedvesmojot pozitīvas pārmaiņas kultūras jomā.

Apskati to šeit angļu valodā: https://greenethics.eu/green-resourses 

Vai raksti uz , lai saņemtu Zaļo protokolu latviešu valodā.

Kā arī seko līdzi projektam: Instagram/Facebook @greenethics.eu

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija (raksts) atspoguļo tikai autora uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.