Karjera ZIP

Mēs regulāri aicinām komandā dažādu jomu speciālistus, lai īstenotu jaunas idejas un projektus. Pie mums darbs izaicina, iedvesmo un rada gandarījumu. Seko līdzi aktuālajām vakancēm un, iespējams, tieši Tu kļūsi par mūsu jauno kolēģi!

Aicinām komandā

PROJEKTU VADĪTĀJU – PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU

pārdošanas jeb finanšu piesaistes procesa īstenošanai

Uzsākot jauna projekta īstenošanu, aicinām komandā enerģisku un aktīvu kolēģi, kuram projektu ideju izstrāde un prezentēšana sadarbības partneriem sagādā prieku.

PIENĀKUMI:

 • Izstrādāt un ieviest projekta prezentēšanas un pārdošanas paņēmienus;
 • Vadīt finansējuma piesaistes (projekta pārdošanas) procesu, strādājot ar Latvijas uzņēmumiem;
 • Uzrunāt potenciālos sadarbības partnerus (uzņēmumus), lai pārliecinātu iesaistīties projektu īstenošanā un līdzfinansēt projektus;
 • Meklēt efektīvāko veidu, kā aiznest projekta ideju līdz partneriem un sabiedrībai;
 • Vadīt pārdošanas komandas darbu, iedvesmojot, izaicinot, attīstot un atbalstot darbiniekus.

NO JUMS SAGAIDĀM:

 • Ļoti labas komunikācijas un prezentēšanas spējas – projektu īstenošanā ļoti liela nozīme ir sadarbības partneriem, kuri piedalās projektā ar savu līdzfinansējumu. Ir jāspēj pārliecinoši prezentēt un izskaidrot ieguvumus, kurus saņems sadarbības partneri, radot vēlmi iesaistīties un līdzfinansēt projektus;
 • “Degt” par projekta ideju un aizraut ar to sadarbības partnerus;
 • Augstākā izglītība (vai studējošs) – izglītības jomai būtiska nozīme nav;
 • Vēlme uzņemties iniciatīvu un vadīt projekta īstenošanas aktivitātes;
 • Vēlmi kopā ar komandu sasniegt izcilus rezultātus;
 • Mērķtiecību tālākai izaugsmei.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • 1. mēnesī atalgojumu 1200 EUR;
 • 2. mēnesī atalgojumu 1300 EUR;
 • 3. mēnesī atalgojumu 1500 EUR;
 • Sasniedzot izvirzīto rezultātu, ceturtajā mēnesī un turpmāk atalgojums virs 2000 EUR. Turpmākajos mēnešos atalgojums tiks palielināts atbilstoši sniegumam, sasniedzot augsta līmeņa speciālistu algas apmērus.
 • Iespēju pielāgot darba apstākļus savai ikdienai, strādājot attālināti un klātienē Liepājas vai Rīgas birojos.

Sūtiet CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu:

Zinātnes un inovāciju parks ir uzsācis valsts mēroga projekta īstenošanu, kura mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar profesijām un vakancēm, kuras ir nepieciešamas vietējiem uzņēmumiem. Projekta finansētāji ir Latvijas uzņēmumi, kuri ar dažāda apjoma līdzfinansējumu piedalās projekta īstenošanā, lai publicitātes kampaņā sniegtu informāciju par savu uzņēmumu. Projekta sakuma periodā darba grupas galvenais darbības virziens ir ieinteresēto uzņēmumu piesaiste, lai rastu finansējumu turpmākai projekta aktivitāšu īstenošanai. Uzņēmumu uzrunāšana pamatā notiek attālināti, tos uzrunājot pa telefonu vai prezentējot projekta ideju tiešsaistē, bet ar lielākajiem sadarbības partneriem notiek pārrunas klātienē.

Projekts tiks īstenots vairāku gadu garumā, kā arī ieviests ārpus Latvijas. Projekta aktivitātes tiek īstenotas uz veiksmīgu un iepriekš pārbaudītu pieredzi, kura ir nesusi ievērojamus finanšu resursus apjomīgu aktivitāšu īstenošanā visā Latvijas teritorijā.