Karjera ZIP

Mēs regulāri aicinām komandā dažādu jomu speciālistus, lai īstenotu jaunas idejas un projektus. Pie mums darbs izaicina, iedvesmo un rada gandarījumu. Seko līdzi aktuālajām vakancēm un, iespējams, tieši Tu kļūsi par mūsu jauno kolēģi!

Aicinām komandā

PĀRDOŠANAS jeb FINANŠU PIESAISTES

projektu vadītāju

Uzsākot jauna projekta īstenošanu, aicinām komandā enerģisku un aktīvu kolēģi, kuram vai kurai projektu ideju izstrāde un prezentēšana sadarbības partneriem sagādā prieku.

PIENĀKUMI:

 • Pilnveidot projekta prezentēšanas un pārdošanas paņēmienus;
 • Īstenot finansējuma piesaistes (projekta pārdošanas) procesu, strādājot ar Latvijas uzņēmumiem;
 • Uzrunāt potenciālos sadarbības partnerus (uzņēmumus), lai pārliecinātu iesaistīties projektu īstenošanā un līdzfinansēt projektus;
 • Meklēt efektīvāko veidu, kā aiznest projekta ideju līdz partneriem un sabiedrībai;
 • Iedvesmot un atbalstīt komandas locekļus.

NO JUMS SAGAIDĀM:

 • Ļoti labas komunikācijas un prezentēšanas spējas;
 • “Degt” par projekta ideju un aizraut ar to sadarbības partnerus;
 • Augstākā izglītība (vai studējošs) – izglītības jomai būtiska nozīme nav;
 • Vēlme uzņemties iniciatīvu un vadīt projekta īstenošanas aktivitātes;
 • Vēlmi kopā ar komandu sasniegt izcilus rezultātus;
 • Mērķtiecību tālākai izaugsmei.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • 1. mēnesī atalgojumu 1200 EUR;
 • 2. mēnesī atalgojumu 1300 EUR;
 • 3. mēnesī atalgojumu 1700 EUR;
 • Sasniedzot izvirzīto rezultātu, ceturtajā mēnesī un turpmāk atalgojums virs 2000 EUR.
 • Iespēju pielāgot darba apstākļus savai ikdienai, strādājot attālināti;
 • Patstāvīgu atbalstu un apmācības.

Sūtiet CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu:

DARBĪBAS APRAKSTS

Zinātnes un inovāciju parks ir uzsācis valsts mēroga projekta īstenošanu, kura mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar profesijām un vakancēm, kuras ir nepieciešamas vietējiem uzņēmumiem. Projekta finansētāji ir Latvijas uzņēmumi, kuri ar dažāda apjoma līdzfinansējumu (300 EUR, 500 EUR, 1000 EUR) piedalās projekta īstenošanā, lai publicitātes kampaņā sniegtu informāciju par savu uzņēmumu. Projekta sakuma periodā darba grupas galvenais darbības virziens ir ieinteresēto uzņēmumu piesaiste, lai rastu finansējumu turpmākai projekta aktivitāšu īstenošanai. Uzņēmumu uzrunāšana pamatā notiek attālināti, tos uzrunājot pa telefonu vai prezentējot projekta ideju tiešsaistē, bet ar lielākajiem sadarbības partneriem notiek pārrunas klātienē.

Projekts tiks īstenots vairāku gadu garumā, kā arī ieviests ārpus Latvijas. Projekta aktivitātes tiek īstenotas uz veiksmīgu un iepriekš pārbaudītu pieredzi, kura ir nesusi ievērojamus finanšu resursus apjomīgu aktivitāšu īstenošanā visā Latvijas teritorijā.

PĀRDOŠANAS jeb FINANŠU PIESAISTES projektu vadītāja pamata uzdevums ir uzrunāt uzņēmumus (galvenokārt pa telefonu), lai vienotos par projekta līdzfinansēšanu 300 – 500 EUR apmērā. Piesaistāmās summas nav lielas, tāpēc uzņēmēji ir gatavi tās piešķirt.

Ne visiem šāda finansējuma piesaistes procesa īstenošana ir pa spēkam, jo daudzie atteikumi mazina vēlmi strādāt. Jārēķinās, ka arī uzņēmēji sākumā skeptiski skatās uz šādu piedāvājumu, tāpēc būtiska ir spēja pārliecināt tos par vajadzību atbalstīt projektu un par veiksmīgu tā iznākumu. Neskatoties uz neveiksmēm, ir jāsaglabā pārliecība par savu darbību, lai spētu pārliecinoši prezentēt projektu.

Būtiska ir savas darba dienas organizēšana, jo pats svarīgākais laiks ir no 10:00 līdz 15:00, kad ir jākoncentrējas uz uzņēmumu uzrunāšanu zvanot to vadītājiem un stāstot par projektu. Ne tik aktīvajā laikā tiek veikta kontaktinformācijas meklēšana, uzņēmumu darbības izpēte, e-pastu sūtīšana, dokumentu sastādīšana un citi darbi, kas ir finanšu piesaistes neatņemama sastāvdaļa.

Komanda nav liela un ir nodrošināta ar atbalsta personālu, kas veiks apmācību, palīdzēs risināt sarežģījumus, nodrošinās visus publicitātes materiālus un dokumentāciju. Projektā paredzētās aktivitātes, kuras nav saistītas ar finanšu piesaisti (darbs ar skolām un pašvaldībām, publicitātes īstenošana, izstādes u.c. aktivitātes) īstenos cita projekta komanda.

Uzsākot darbību tiks nodrošināts darba e-pasts, telefons un visi nepieciešamie projekta publicitātes materiāli. Dators ar interneta pieslēgumu sākuma periodā darbiniekam ir jānodrošina pašam (ja rezultāts būs labs, dators tiks nodrošināts pēc pirmā darbības mēneša).

Darbības sākuma posmā tiks nodrošināts atbalsts un apmācības no projekta vadītāja un administratores. Jeb kurā brīdī būs iespēja gūt atbalstu pa telefonu, e-pastā vai Whatsapp.

Darbs ir patstāvīgs, jo jāaptver visa Latvijas teritorija, kas prasīs daudzu mēnešu darbu un tad kad tas būs paveikts, projekts tiks īstenots atkārtoti apmēram pēc 1 gada darbības.

Kā īpaši motivējošs jāmin atalgojums, kas iepriekš īstenotajos projektos, finanšu piesaistītājiem ir sasniedzis vairākus tūkstošus mēnesī.

KAS BŪS JĀSASNIEDZ

1.MĒNESIS

1.nedēļā – jāiepazīstas ar projekta materiāliem un jāsāk uzrunāt uzņēmumus, izmantojot esošo uzņēmumu datubāzi;

2.nedēļā – jāveic jaunu uzņēmumu atlase un fiksēšana uzņēmumu datubāzē, jāturpina uzņēmumu uzrunāšana, piesaistot finansējumu ne mazāk kā no 2 uzņēmumiem nedēļā;

3.nedēļā – jāveic jaunu uzņēmumu atlase un fiksēšana uzņēmumu datubāzē, jāturpina uzņēmumu uzrunāšana, piesaistot finansējumu ne mazāk kā no 3 uzņēmumiem nedēļā;

4.nedēļā – jāveic jaunu uzņēmumu atlase un fiksēšana uzņēmumu datubāzē, jāturpina uzņēmumu uzrunāšana, piesaistot finansējumu ne mazāk kā no 4 uzņēmumiem nedēļā;

2.MĒNESIS – jāveic jaunu uzņēmumu atlase un fiksēšana uzņēmumu datubāzē, jāturpina uzņēmumu uzrunāšana, piesaistot finansējumu ne mazāk kā no 16 uzņēmumiem mēnesī;

3.MĒNESIS – jāveic jaunu uzņēmumu atlase un fiksēšana uzņēmumu datubāzē, jāturpina uzņēmumu uzrunāšana, piesaistot finansējumu ne mazāk kā no 20 uzņēmumiem mēnesī (vidēji 1 uzņēmums dienā)

IR IESPĒJA NOPELNĪT VĒL VAIRĀK

Lai radītu “UZRĀVIENU” sākuma periodā:

1. Par pirmajiem piesaistītajiem 1000 EUR tiks izmaksāti 600 EUR (jeb 60% no piesaistītās summas);
2. Par nākamajiem piesaistītajiem 2000 EUR tiks izmaksāti 800 EUR (jeb 40% no piesaistītās summas);
3. Kad kopumā būs piesaistīti 3000 EUR, par katriem nākamajiem 1000 EUR, tiks izmaksāti 200 EUR (jeb 20% no piesaistītās summas).

Iepriekšējos gados īstenotajos projektos PĀRDOŠANAS jeb FINANŠU PIESAISTES projektu vadītāji piesaistīja vairāk kā 10 000 EUR mēnesī, vidēji piesaistot vienam projektam 200 000 EUR.