“Eiropas Solidaritātes korpuss” (2018.-2020.) ir Eiropas Savienības programma, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

Programmā var piedalīties:
– jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri reģistrējušies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē;
– Latvijā reģistrēta juridiskā persona (NVO, uzņēmumi, sociālie uzņēmumi, pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes, neformālas jauniešu grupas u.c.), kas jau strādā vai vēlas strādāt sabiedrības labā un ir saņēmusi Kvalitātes zīmi.

Šobrīd nodibinājumā tiek īstenoti vairāki projekti, aktuālākie no tiem ir projekts “Dienasgrāmata”, Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss “Mana zeme skaistā”, nometnes “Inovators 2019” un “Radošā daba laukos”. Programma sniedz iespēju uzņemt brīvprātīgos savā organizācijā no visas Eiropas, kuri vēlas strādāt sabiedrības labā.

Piešķirtā “Eiropas Solidaritātes Korpusa” Kvalitātes zīme “Zinātnes un inovāciju parkam” ir  uzticības apliecinājums, mūsu darba un darbinieku pozitīvs novērtējums, ko ir izteikusi starptautiska Eiropas Savienības organizācija. Mēs ar prieku uzņemamies atbildību, lai īstenotu Eiropas vērtības un Eiropas Solidaritātes Korpusa mērķus savā organizācijā, pilsētā un valstī.

Nodibinājuma “Zinātnes un Inovāciju parks” direktors Ainārs Spūlis

Lepojamies un esam gandarīti par iegūto Kvalitātes zīmi!