Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte (BVEF) un Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Zinātnes un inovāciju parks” ir noslēguši vienošanos par studentu prakšu organizēšanu, kā arī sadarbību inovāciju ieviešanā studiju un pētnieciskajā darbā.

Vienošanos parakstīja LU BVEF dekāns prof. Gundars Bērziņš un “Zinātnes un inovāciju parks” Jauno speciālistu nodarbinātības programmas vadītājs Jānis Letinskis, kas norādīja, ka sadarbībai ar Latvijas izglītības iestādēm ir ļoti liela nozīme programmas īstenošanas procesā, īpaši sadarbībai ar lielāko izglītības iestādi – Latvijas Universitāti.