Šī gada 20. septembrī “Zinātnes un inovāciju parka” projektu vadītāji un asistenti projektu vadībā tikās apmācībās darba plānošanā, organizēšanā, sadarbības veicināšanā un publiskā tēla veidošanā.

Apmācības notika Aktīvo Iedzīvotāju fonda projekta “Nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” kapacitātes celšana” ietvaros. Šī projekta laikā paredzētas vēl 2 apmācības projektu vadītājiem un asistentiem projektu vadībā.

Šajās apmācībās tika apzinātas savas vājās un stiprās puses, apzinātas jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi, lai celtu nodibinājuma kapacitāti tieši darba organizēšanā, sadarbības veicināšanā un publiskā tēla veidošanā.

Projektu vadītāji dalījās savā pieredzē, piedāvājot dažādus praktiskus risinājumus. Apmācībās piedalījās arī nodibinājuma vadība, prezentējot pašreizējo situāciju, aktīvos projektus, tika apspriesta arī turpmākā nodibinājuma darbība.

Mācību galvenais mērķis bija aktualizēt publiskā tēla veidošanas jautājumus.

Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.