Pirmais pasākums – Liepājā

Erasmus+ finansētais projekts “Blue libraries” norisinās 2 gadu garumā un tajā ir iesaistītas 3 valstis: Latvija (Zinātnes un inovāciju parks (ZIP)), Lietuva (The public library of Klaipėda City Municipality) un Norvēģija (Ocean Industry Forum Oslofjord). 

Projekta mērķis ir izprast zilās ekonomikas potenciālu un attīstīt ilgtspējīgu jauniešu uzņēmējdarbību.

Projekta ietvaros Latvijā 2023. gada 19. un 20. oktobrī norisinājās 2 dienu pasākums Liepājā. 

Pasākuma pirmā diena tika veltīta “Blue Economy Youth Entrepreneurship” konferencei. Šajā konferencē piedalījās partneri no katras projekta dalībvalsts un vieslektori no Latvijas un Lietuvas. ZIP pārstāvēja Klāra Greidāne, Lietuvas bibliotēku pārstāvēja Birute Andruškaite un Norvēģijas industrijas forumu pārstāvēja Agnese Zvirbule.

Konferencē katras valsts pārstāvji dalījās informācijā par zilo ekonomiku: kāpēc to ir vērts apspriest, tās attīstību Latvijā, Lietuvā un Norvēģijā, par koncentrēšanos uz pašreizējām un nākotnes iespējām un vispārīgām sociālajām inovācijām pasaulē.

Konferences beigās jaunieši piedalījās darbnīcā, kur viņiem bija iespēja izveidot savu zilās ekonomikas uzņēmuma biznesa plānu, attīstot un pilnveidojot savas zināšanas.

Klāra Greidāne prezentē par Baltijas jūras piesārņojumu

Birute Andruškaite prezentē par jūras ūdens ietekmi uz cilvēku

Grupu darbs pie biznesa plāna izveides

Projekta otrajā dienā partneri viesojās 2 organizācijās, lai dziļāk iepazītu organizāciju darbību saistībā ar ūdens nozīmīgumu viņu nozarē.

Sākumā valstu pārstāvji devās uz Liepājas pilsētas Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) “Dabas māja”. Dabas mājā uzņēma Sniedze Više, projekta “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” vides eksperte. Viņa dalījās pieredzē, kā Dabas māja ir, jo īpaši ieguldījusi ūdens tēmas aktualizēšanā jauniešu vidū un iepazīstināja ar Dabas mājas ekspozīciju, kas sniedz izpratni par dabas resursiem un to nozīmīgumu mūsu dzīvē.

Pēc tam partneri apmeklēja Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku, kurā uzņēma Gita Švarce, Reģionālā mācību centra vadītāja. Gita un viņas kolēģi iepazīstināja ar zilās ekonomikas starptautiskām sadarbības iespējām.

Šīs divas apmeklētās vietas sniedza iespēju iegūt vērtīgu informāciju par ūdens resursiem Latvijā un citviet pasaulē, kā arī sniedza dziļāku izpratni par zilo ekonomiku.

Vairāk par pašu projektu un nākamiem pasākumiem ir iespējams uzzināt https://www.biblioteka.lt/bluelibraries/. Kā arī sekojot līdzi ZIP mājaslapā un sociālajos tīklos.