Nodibinājums “Zinātnes un Inovāciju parks” īsteno Eiropas Solidaritātes korpusa projektu “Mācies. Radi. Pilnveido.”, kurš tapis sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Projekts Mācies. Radi. Pilnveido. tiek realizēts 6 mēnešus no 2020. gada 15. janvāralīdz 14. jūlijam. Mērķis ir veicināt jauniešu solidaritāti un līdzdalību sabiedrībā, lai jaunatnes vidū nenotiktu masu migrācija uz lielākajām Latvijas pilsētām, pierādot, ka arī mazākās pilsētas spēj daudz un sniedz pienesumu Latvijas tautsaimniecībai.


Četri jaunieši no dažādiem Latvijas reģioniem tika izmitināti Liepājā divus mēnešus no 16. marta līdz 13. maijam un darbojās kā brīvprātīgie darbinieki Nodibinājumā “Zinātnes un inovāciju parks”, lai pēc projekta noslēguma kļūtu par organizācijas pastāvīgiem darbiniekiem un izstrādāto projektu vadītājiem savās pilsētās un reģionos.


Divu mēnešu laikā jaunieši iepazinās ar organizācijas darbību un Liepājas pilsētu. Lai veicinātu pilsētas iepazīšanu, tika dots orientēšanās uzdevums – atrast Liepājas nozīmīgākos apskates objektus, pie tiem uzņemot fotoattēlus. Brīvprātīgie jaunieši tika izvadāti ekskursijās pa Liepājas pilsētu un tās apkārtni, tajā skaitā Grobiņu, Medzi, Bernātiem, Dienvidu un Ziemeļu moliem, kā arī noslēgumā tika aizvesti uz Karostas cietumu, kurā tika izbaudīta ekskursija ar šova elementiem. 24. aprīlī brīvprātīgajiem darbiniekiem tika organizētas prāta spēles “Prāta Rokenrols” un 8. maijā jaunieši, ar pašu iniciatīvu, organizēja noslēguma pasākumu.

Ar jauniešiem arī turpmāk tiks uzturēta komunikācija, un, pirms viņu aizbraukšanas uz savām pilsētām, tikai noslēgti darba līgumi ar nodibinājumu “Zinātnes un inovāciju parks”.


Pašlaik uzsācies jauns projekta cikls “Mācies. Domā. Attīsti.”, kurš tapis sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Eiropas Solidaritātes korpusu. Projekta ietvaros uzņemti vēl četri jaunieši no dažādām Latvijas pilsētām, kuri Liepājā dzīvos no 25.maija līdz 22. jūlijam.