2017.gada jūlijā uz tehnoloģijām vērstajā nometnē, tika iesaistīti jaunieši 8 līdz 14 gadu vecumā no Latvijas un ārvalstīm, kopā 60 dalībnieki (30 no Latvijas, 30 no ārvalstīm). Nometnes norisei tika izvēlēta klusa, zaļa vieta – Vaiņode. Nometnes rīcībā ir skolas ēka un internāts, futbola, volejbola un basketbola laukumi. Dalībnieki dzīvo 2 līdz 4-vietīgās istabiņās. Nometnes dalībnieki, Zinātnes un inovāciju darba grupas vadībā, veidoja animācijas filmas, strādāja ar datorgrafikas programmām, fotografēja, veica skaņas un video apstrādi. Tika rīkotas arī sporta spēles, pārgājieni dabā un citas vasarai piemērotas aktivitātēs.