Nometnes norises laiks: 29.07.2018. – 05.08.2018.
Nometnes tips: atvērta tipa diennakts nometne
Nometnes dalībnieku vecums: 8 līdz 14 gadi
Nometnes dalībnieku skaits: 30 bērni no Latvijas (grupa nokomplektēta) + 30 bērni no ārvalstīm (vel ir 18 brīvas vietas)
Nometnes organizators: Nodibinājums “Zinātnes un Inovāciju parks” (Reg.nr. LV40008191808)
Nometnes vadītāja: Inta Znotiņa (Nr. 114-00036; 31.01.2020.)
kontakttālrunis – 29736293
mājas lapa – www.draugiem.lv/inovators vai
Nometnes mērķis: veicināt diasporas bērnu latviešu valodas prasmju uzlabošanos, latviskās izcelsmes apzināšanos un komunikāciju ar vienaudžiem no Latvijas. .
Nometnes galvenās aktivitātes:
Šogad nometnes laikā pētīsim kā atšķiras sadzīves apstākļi un tradīcijas Latvijas valsts pirmsākumos un mūsdienās, caur kopīgu bērnu grāmatu autora un ilustratora Alberta Kronenberga daiļrades izzināšanu un viņa stāstu atdzīvināšanu animācijas filmās.
Tā kā šis gads Latvijā aizrit 100-gades zīmē, nometnes dalībniekiem piedāvātajās elektronikas nodarbībās, katrs dalībnieks veidos savu gaismas objektu – latvju zīmi, kuras apvienojot, līdzīgi kā deju svētkos apvienojoties daudziem deju kolektīviem, veidosies lielāki raksti, kurus iemūžināsim fotogrāfijās un iesniegsim Latvijas simtgadei veltītajam foto konkursam “Mana zeme skaistā”.
Lai pašu spēkiem paveiktu iecerēto nometnes laikā dalībniekiem tiks organizētas literatūras un elektronikas nodarbības, datorgrafikas nodarbības, foto, skaņas un video apstrādes nodarbības. Brīvajā laikā spēlēsim jautras un izklaidējošas sporta un galda spēles, iesim pārgājienā, kura laikā spēlēsim erudīcijas spēli “Vai pazīsti Latviju?”.
Nometnes noslēguma pasākumā – animācijas filmu festivālā “Papīra pūce”, dalībniekiem savu veikumu būs iespēja demonstrēt vecākiem.
Dalības maksa:
Nometne ir bezmaksas.
Visus ar nometnes organizēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā brokastis, pusdienas, launagu un vakariņas, kā arī dalībnieku dzīvošanu 2-vietīgos līdz 4-vietīgos bijušās Vaiņodes internātpamatskolas dienesta viesnīcas numuriņos finansē “Sabiedrības integrācijas fonds”.
!!! Nometnes dalībnieku nokļūšanu no dzīvesvietas līdz nometnes vietai un atpakaļ organizē un finansē dalībnieku vecāki. Dalībnieku vecāki ir atbildīgi arī par bērna veselības apdrošināšanu uz nometnes laiku.
Pieteikšanās:
Lai pieteiktos sūtiet e-pastu uz adresi nometne.inovators@gmail.com norādot sekojošu informāciju par dalībnieku:
vārds, uzvārds, dvecums, valsts, kurā dzīvo, kontakttālrunis, e-pasts.
Priecāsimies Tevi redzēt mūsu pulkā!