Ir apstiprināts „Liepājas Izklaides un Kultūras centra” (LIKC) izstrādātais Solidaritātes projekts „KAS-TE, ES-TE”. Projekta mērķis ir palīdzēt Dienvidkurzemes novada jauniešiem vecumā no 16 līdz 30 viņu nākotnes jautājumos, mazinot stresu un neziņu par tālākajiem soļiem, vienlaikus motivējot rīkoties un informējot par dažādām pieejamām pašattīstības iespējām.

Projekta norise ilgs līdz 2022. gada beigām, izstrādājot dažādas aktivitātes vietējās kopienas un sabiedrības interesēs, kas palīdzētu jauniešiem kļūt brīvākiem savu emociju izpausmē, nekaunoties par savām sajūtām, bet gan tās apzinoties un meklējot veidus to risināšanai. Kā viena no papildus iecerēm ir panākt jauniešu uzticību un radīt labvēlīgu kopienu, kurā dalīties emocijās un atrast līdzgaitniekus, kas var palīdzēt konkrētajā situācijā.

Projekta laikā paredzētas dažādas darbnīcas, izklaides un prātu asinošas aktivitātes, kopīgi pasākumi, pārgājieni un atpūta pie dabas, kas palīdzēs jaunietim pašam sevi iepazīt, kļūt konkurētspējīgākam darba tirgū, uzlabot mentālo veselību, kā arī veicināt pilsonisko atbildību savas dzīves vietas un reģiona attīstībā. Pirmās projekta aktivitātes paredzētas jau janvārī, kad tiks izsludināta pieteikšanās februāra aktivitātei “Prāta Rokenrols”.

Šis ir pirmais Biedrības “LIKC” realizētais projekts, tāpēc aktualitātēm par projekta norisi varēs sekot līdzi biedrības jaunizveidotajos sociālajos tīklos. Viens no organizācijas dibināšanas pamatmērķiem ir jauniešu iniciatīvas un līdzdalības sabiedrisko lēmumu pieņemšanā un veicināšanā, pie kā organizācija turpinās strādāt realizējot arī citas ieceres.

 

Projekts „KAS-TE, ES-TE” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas Eiropas Solidaritātes korpuss atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu.