Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks” īsteno Eiropas Solidaritātes korpusa projektu “Mācies. Domā. Radi.”, kas tapis sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra). Projekts tiek realizēts no 2020. gada 1. augusta un ilgst līdz 2021. gada 31. janvārim. Aktivitāte noris 2 mēnešus no 24. augusta līdz 22. oktobrim. Projekta mērķis ir veicināt solidaritāti un jauniešu līdzdalību sabiedrībā, lai samazinātu iekšējo migrāciju uz lielākām pilsētām, kas ir būtiski Latvijas ekonomikai.Četri jaunieši – divi no Jelgavas un divi no Ventspils tiek izmitināti Liepājā divus mēnešus no 24.augusta līdz 22.oktobrim un darbojas kā brīvprātīgie darbinieki nodibinājumā “Zinātnes un inovāciju parks”, lai pēc tam varētu kļūt par projektu vadītājiem savās pilsētās un reģionos. Šajā laika periodā viņi ir iepazinušies ar organizācijas darbību un Liepājas pilsētu.Divu mēnešu laikā jaunieši strādāja pie divu projektu attīstīšanas. Projekta “Nodarbinātība”, kura izveidotā programma sniedz iespēju jauniešiem no 18 līdz 29 gadu vecumam praktizēties un iegūt darba pieredzi sev interesējošā uzņēmumā, saņemot konkurētspējīgu stipendiju, kā arī projekta “Ilgtspējīga tūrisma uztvere un izpausme jauniešu vidē Baltijas jūras reģionā”, kurš tiek realizēts kopā ar sadarbības partneriem Lietuvā. Projekta mērķis ir veidot starptautisko komunikāciju un sadarbību starp trim valstīm, lai vecinātu ilgtspējīgas tūrisma nozares atveseļošanos Baltijas reģionā, izveidojot zināšanu, pieredzes un spēju apmaiņas tīklu.Ar jauniešiem arī turpmāk tiks uzturēta komunikācija, veidota sadarbība turpinot darbu attālināti. Organizācija ir ieguvusi četrus potenciālus darbiniekus.Projekta numurs: 2020-2-LV02-ESC11-003218