2021. gada martā tika uzsākts Liepājas Novada fonda īstenotais projekts „Mana nākotnes pilsēta”, kā tapšanā iesaistās arī nodibinājums „Zinātnes un inovāciju parks”. Mērķa grupa ir dažādu vecumu jaunieši, kas projekta laikā caur radošām aktivitātēm aicināti pārdomāt un izvērtēt savu pilsētu, kā arī apdomāt – kādu viņi vēlētos redzēt Liepāju turpmāk, lai varētu to pilnvērtīgi saukt par savām mājām.

Forums sadalīts dažādos posmos pēc vecuma grupām, kā laikā komandu darbos tiek veidoti telpiskie modeļi Liepājas pilsētvides objektiem, ko jau iepriekš ir izvēlējušies paši skolēni. Darba gaitā komandas konsultē un nepieciešamo palīdzību ar modeļu realizāciju sniedz brīvprātīgie palīgi no Liepājas Valsts tehnikuma un Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas. Projekta dalībniekiem tiek nodrošinātas nodarbības par modeļu veidošanu un padomiem, kā veiksmīgāk prezentēt savu ideju citiem.

Forums ilgst sešus mēnešus, kā laikā tiek iesaistīti valsts, pašvaldības un privātā sektora eksperti un vietējo apkaimju iedzīvotāji, kuri noslēgumā izvērtēs kādas ir iespējas projektus realizēt dzīvē. Papildus ir izveidota elektroniska vietne „Ideju banka”, kurā foruma dalībniekiem ir pieejamas visas radītās idejas.

Novembrī norisinās karjeras nedēļa, kuras laikā studenti apkopo un analizē jauniešu izstrādātos projektus, un uzsāk savu zinātnisko darbu izstrādi, balstoties uz šiem projektiem. Foruma nākošais posms plānots 2022. gada martā, kā laikā pamatskolēni strādās pie savām idejām pilsētvides attīstībā.

Vairāk informācijas Liepājas Novada fonda mājaslapā: www.lnf.lv.