14. un 15. maijā nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks” Ventspils tehnikumā rīkoja semināru “Kompetencēs balstītas pedagoģiskās pieejas teorētiskie un praktiskie aspekti mācību procesā”. Seminārs tiek īstenots Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” ietvaros.

Semināra tēmas:

  • Iekļaujošās izglītības aspekts kvalitatīvas profesionālās izglītības procesā;
  • Metakognitivitāte mācību procesā;
  • Konfliktu vadība izglītības iestādes darba organizācija;
  • Pedagogu supervīziju norises process. Komunikācija ar kolēģiem, vadītāju, padotajiem;
  • Efektīvas mācību stundas organizācija, pielietojot kompetenču izglītības metodes.

Semināra lektori:

Kristīne Vāgnere – PIKC Ventspils Tehnikums direktore

Ivans Jānis Mihailovs – Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departaments direktora vietnieks

Aivars Dresmanis – personīgās izaugsmes veicināšanas koučs

Iveta Aunīte – psiholoģe

Zanda Bite – Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes Metodiskā dienesta eksperte

Vita Hermansone – Ventspils Tehnikums metodiskā darba struktūrvienības vadītāja

Ventspils izglītības pārvaldes metodiskā dienesta eksperte

Semināra programmas pieejamas šeit:

Seminārs 14.05.2019.

Seminārs 15.05.2019.