Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks” jau ceturto gadu īstenos projektu “Dienasgrāmata”, kura ietvaros Latvijas skolām tiks izstrādātas individuāla satura un dizaina skolēnu dienasgrāmatas 2019./2020. mācību gadam. Kopumā projektā dalību pieteikušas 148 skolas no 66 Latvijas reģioniem.

Nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” komanda, projekta ietvaros, strādā pie finansējuma piesaistes no Latvijas uzņēmumiem, kas sniedz iespēju skolām saņemt skolēnu dienasgrāmatas bez maksas.

Projekta darba grupa īpašu paldies vēlas teikt SIA “Force Fix” un SIA “RB Namnieks”par atbalstu projektam Stopiņu novadā.

Projektā Stopiņu novadā piedalās Stopiņu pamatskola, Ulbrokas vidusskola, Upesleju Internātpamatskolas – rehabilitācijas centrs.

Paldies sakām arī SIA Adapteris, SIA Katlumāja, SIA Tree Climbers, SIA ASD Group, SIA Fortisel, SIA Baltic Gas Energo, SIA I.N. Springs, A/S VIA 3L LATVIA.