Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks” jau ceturto gadu īstenos projektu “Dienasgrāmata”, kura ietvaros Latvijas skolām tiks izstrādātas individuāla satura un dizaina skolēnu dienasgrāmatas 2019./2020. mācību gadam.

Nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” komanda, projekta ietvaros, strādā pie finansējuma piesaistes no Latvijas uzņēmumiem, kas sniedz iespēju skolām saņemt skolēnu dienasgrāmatas bez maksas.

Projekta darba grupa īpašu paldies vēlas teikt SIA “MARKO KEA” par atbalstu projektam Stopiņu novadā.

Projektā Stopiņu novadā piedalās Stopiņu pamatskola, Ulbrokas vidusskola, Upesleju Internātpamatskolas – rehabilitācijas centrs.

Kopā varam!