Nodibinājums Zinātnes un inovāciju parks (ZIP) ir sabiedriskā labuma organizācija, kura
aktīvi iesaistās dažādu projektu īstenošanā. ZIP ir bezpeļņas organizācija, kura negūst
ieņēmumus no realizētajiem projektiem. Iegūtais finansējums tiek novirzīts projektu mērķu
sasniegšanai. Zinātnes un inovāciju parka ikdiena nav iedomājama bez tās struktūrvienībām
un sadarbības partneriem.
Zinātnes un inovāciju parka struktūrvienības, biedrība ”Biti”, mikro uzņēmumi SIA “Vil
Net” un SIA “GIZA Plus”, jau ilgstoši, gandrīz no pašiem pirmsākumiem, veidojušas ciešu
sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāli, kura nodrošina pilnvērtīgu ZIP
struktūrvienību darbību, sniedzot iespēju iesaistīt procesos gan pilnas, gan nepilnas slodzes
darba spēku. Kā tas notiek? Zinātnes un inovāciju parka struktūrvienības iesaistās
Nodarbinātības valsts aģentūras programmās, kurās bezdarbniekiem ir iespēja gūt pieredzi
dažādos darba procesos un amatos.
Viena no tām ir ESF projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/1/001).
Otrs no projektiem, kurā aktīvi iesaistās Zinātnes un inovāciju parka struktūrvienības, ir
“Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem” (Nr. 9.1.1.1/15/1/001), kurā Zinātnes un inovāciju
parka struktūrvienības sava darba procesā īsteno trīs apakšprogrammas. Viena no tām ir
“Pasākumi noteiktām personu grupām”. Projekta mērķis ir pēc vienlīdzības tiesību
ievērošanas nodrošināt darba vietas mērķa grupas bezdarbniekiem – cilvēkiem ar invaliditāti.
Zinātnes un inovāciju parka struktūrvienību programmā šobrīd darbojas divas meitenes, kuras
iegūst praktiskas iemaņas darba specifikā.
Otra apakšprogramma ir pasākums “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība”. Projekta
mērķis ir nodrošināt bezpeļņas organizācijas darbības un funkciju izpildi, veicinot
bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā.
Apakšprogramma, kura radusies pēdējā gada laikā, Covid-19 ietekmē, ir “Algu subsīdiju
pasākums”, kurš sniedz atbalstu Covid-19 krīzes seku novēršanai. Vairāk par šiem projektiem
informāciju var atrast Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā nva.gov.lv.
Nodarbinātības valsts aģentūras veidotie projekti, kuros aktīvi iesaistās Zinātnes un
inovāciju parka struktūrvienības, sniedz iespēju četrus vai sešus mēnešus aktīvi darboties
dažādu projektu realizācijas procesā, radot iespēju bezdarbniekiem izmēģināt darba procesus,
papildināt jau esošās iemaņas ar vēl neapgūtām zināšanām, pilnveidojot savas prasmes un
palīdzot realizēt dažādus sabiedriskā labuma projektus. Pēc projekta termiņa beigām, veiksmīgas sadarbības rezultātā, ir iespēja veidot arī turpmāku darba procesu ar Zinātnes un
inovāciju parka struktūrvienībām.
Mums ir liels prieks par šo ilggadējo draudzību, kas izveidojusies starp Zinātnes un
inovāciju parka struktūrvienībām un valsts iestādi – Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas
filiāli. Esam pateicīgi par veiksmīgo sadarbību un ceram uz vēl vairāk kopīgi realizētiem
projektiem.