Nodibinājums “Zinātnes un Inovāciju parks” īsteno projektu “Dienasgrāmata” , kurā kopumā piedalās 148 skolas no visiem Latvijas reģioniem. Plānotas izgatavot vairāk kā 20 000 dienasgrāmatas 2019./2020. mācību gadam, priecējot projekta dalībniekus, mācību iestāžu audzēkņus un mācībspēkus.

Projekta darba grupa īpašu paldies vēlas teikt Arctic Paper par atbalstu projektam. Pateicoties Arctic Paper dienasgrāmatas tiks iespiestas uz Amber Graphic 90 g/mpapīra.

Arctic Paper ir viens no grafiskā dizaina un grāmatu papīra ražošanas līderiem Eiropā.
Populārie papīra zīmoli Munken, Arctic, Amber un G-Print tiek ražoti Arctic Paper rūpnīcās.