Mūsu vīzija ir mudināt un piedāvāt jauniešiem iespēju lepoties ar Latvijas skaistumu, kultūru un tradīcijām, iemūžinot to fotogrāfijās.

Mūsu misija– sekojot līdz tehnoloģiju attīstībai, piedāvāt Latvijas jauniešiem izklaidējošu, oriģinālu un aizraujošu brīvā laika pavadīšanas iespēju.

Mūsu mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot radošas aktivitātes.

Projekta mājaslapā www.manazemeskaista.lv katrs skolēns varēs ievietot vienu paša uzņemtu fotogrāfiju jeb darbu. Skolēnu darbus varēs aplūkot un par tiem nobalsot jebkurš lapas apmeklētājs. Labāko darbu autori saņems apbalvojumus, un viņu radītie attēli tiks izgatavoti kā foto gleznas. Izgatavotās foto gleznas tiks nogādātas skolām un izvietotas skolas telpās.

Lai par projektu uzzinātu plašāka sabiedrības daļa, projekta darba grupa nodrošina publicitātes pasākumus sociālos tīklos un masu medijos.

No šī gada septembra līdz novembrim norisināsies konkursa trešās daļas darbu iesniegšana un balsošana projekta mājaslapā (termiņus skatīt www.manazemeskaista.lv sadaļā “NOLIKUMS”).

Aicinām Rīgas skolas iesaistīties projektā “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss ”Mana zeme skaistā””, dodot iespēju skolēniem radoši izpausties, justies piederīgākiem savai dzimtenei un padarīt savu skolu skaistāku.

Tā kā foto gleznas izgatavos par projekta līdzekļiem un nonāks skolās kā dāvinājums, skolām nav jāiegulda savi līdzekļi projekta īstenošanā.

Informējam, ka dalība jāpiesaka līdz š.g. 31. maijam.

Leposimies ar Latvijas skaistumu kopā!