Projekta “Ilgtspējīga tūrisma attīstība Baltijas reģionā” norise tiek veikta jau vairāk kā
piecus mēnešus, ar mērķi veidot starptautisku sadarbību starp trīs valstīm – Latviju, Lietuvu
un Krieviju –, veidojot atveseļošanās procesa stratēģiju tūrisma nozarei Baltijas reģionā, kā
arī veicinot tūrisma nozīmes attīstību un integrēšanu jauniešu vidū. Mērķa realizēšanas
ietvaros, šī gada 22. februārī tiek organizēta projekta pirmā darbnīca jeb workshops, kurā tiek
aicināti iesaistīties 12. klases skolēni un studenti.
Projekta sākuma posmā tika veikta izpēte, aptaujājot vietējos iedzīvotājus vecuma grupā
no 16 līdz 30 gadiem, iegūstot datus par ilgtspējīga tūrisma nozares nozīmi un problemātiku
Baltijas reģionā. Latvijas robežās tika iesaistīti Liepājas, Jelgavas un Rīgas reģionu
iedzīvotāji, gūstot atbalstu un panākumus izpētes procesā.
Projekta mērķa sasniegšanai tiks veidota aktivitāte – darbnīca –, kuras mērķis ir izstrādāt
vadlīnijas, veicamās darbības, piedāvāt inovatīvus risinājumus, ar kuru palīdzību iespējams
saglabāt tūrisma nozīmi ilgtermiņā konkrētajos reģionos. Darbnīcu mērķauditorija ir 12.
klases skolēni un studenti, kurus interesē tūrisma nozare, inovatīvi risinājumi un ir tendēti uz
jaunu risinājumu izveidi.
Darbnīcas dalībniekiem tiek sniegta iespēja piedalīties lekcijās, kuras vadīs zinoši lektori
un speciālisti, mudinot iesaistīties ilgtspējīga tūrisma attīstībā. Lekcijas ļaus gūt izglītojošu
ieskatu tūrisma nozarē un aplūkot ekonomiskos ieguvumus tūrisma sektorā. Tiks akcentēti
dažādi tūrisma objekti, aptverot atšķirīgus virzienus, kuriem, dienas ietvaros, nepieciešams
veikt analīzi, identificēt problemātiku un izstrādāt vadlīnijas ilgtspējīga tūrisma saglabāšanai
Baltijas reģionā, piesaistot tās pie esošajiem un jaunajiem projektiem. Nodrošināta tiks arī
diskusija ar jomas speciālistiem. Būtisku lomu ieņems arī katras valsts ekosistēmas
nozīmīgums un vides īpatnības.
Darbnīcu process norisināsies šī gada 22. februārī, Zoom tiešsaistes platformā. Vēlāk
darbnīcas dalībnieki tiks sadalīti grupās, kuru ietvaros būs iespēja savstarpēji komunicēt,
apmainīties idejām un izstrādāt kopīgo vīziju Baltijas reģiona tūrisma attīstības risinājumiem.
Ja esi 12. klases skolēns vai augstskolu students, esi radošs, motivēts uz jaunām idejām un
interese saistīta ar tūrisma virzienu, piesakies darbnīcai, aizpildot anketu šeit –
https://stenety.com/22-02-2021-workshop-best-time-to-warm-up-our-sustainability/.
Tiekamies darbnīcās!