Kopumā projektā “Dienasgrāmata” piedalās 148 skolas no visiem Latvijas reģioniem. Plānotas izgatavot vairāk kā 20 000 dienasgrāmatas 2019./2020. mācību gadam, priecējot projekta dalībniekus, mācību iestāžu audzēkņus un mācībspēkus.

Nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” komanda, projekta ietvaros, strādā pie finansējuma piesaistes no Latvijas uzņēmumiem, kas sniedz iespēju skolām saņemt skolēnu dienasgrāmatas bez maksas.

Projekta darba grupa īpašu paldies vēlas teikt
SIA “LV Mežsaimnieks” Alūksnes novadā, Eko Taka SIA Amatas novadā, SIA “”Ventspils nafta” termināls” Ventspils novadā, SIA TOP Dobeles novadā, RB Namnieks SIA Stopiņu novadā, Elvi SIA “Vita mārkets” Siguldas novadā, Stora Enso Latvija Smiltenes novadā un SIA A.V.U. un SIA AVU Metāls Bauskas novadā par sniegto atbalstu projektam.

Kopā mēs varam! Būs skaisti!