Projektu „Dienasgrāmata” jau trešo gadu pēc kārtas visā Latvijā īstenoja sabiedriskā labuma organizācija, nodibinājums „Zinātnes un inovāciju parks”, un šogad tā noslēgumā pie unikāla dizaina dienasgrāmatām tika 19 602 skolēni no 150 skolām. „Šis gads projektam „Dienasgrāmata” ir ļoti īpašs! Kāpēc? Jo iepriekš dienasgrāmatu tapšanu finansiāli nodrošināja pašas skolas no savu budžetu līdzekļiem. Bet šogad nolēmām šo ierasto kārtību mainīt! Vairāku mēnešu garumā uzrunājām katra novada vietējos uzņēmējus ar lūgumu finansiāli atbalstīt dienasgrāmatu tapšanu sava novada skolām. Jāatzīst, uzņēmēju atsaucība kopumā izrādījās gana liela!” priecājas nodibinājuma „Zinātnes un inovāciju parks” darba grupa. Jāpiebilst, ka sabiedriskā labuma organizācija, nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks” ik gadu īsteno vairākus projektus izglītības, kultūras, nodarbinātības un uzņēmējdarbības jomās.