Nometnes norises laiks: 04.08.2019. – 10.08.2019.
Nometnes norises vieta: Druvas vidusskola (Skolas iela 2, Druva, Saldus pagasts)
Nometnes tips: atvērta tipa diennakts nometne
Nometnes dalībnieki: 8 līdz 14 gadus veci latviešu bērni no Latvijas un ārzemēm
Nometnes organizators: Nodibinājums “Zinātnes un Inovāciju parks”
(Reg.nr. LV40008191808)
Nometnes vadītāja: Inta Znotiņa (Nr. 114-00036; 31.01.2020.)
kontakttālrunis29736293
e-pasts
Nometnes mājas lapa: www.facebook.com/nometneinovators

Nometnes mērķis: Latvijā un ārzemēs dzīvojošo latviešu bērnu komunikācijas veicināšana, latviešu valodas prasmju uzlabošana, kā arī kultūras un vēstures izzināšana, caur kopīgu latviešu tautas teiku izzināšanu un pašsacerētu izcelšanās teiku animēšanu un kopīgām radošām, sporta un brīvā laika aktivitātēm.

Nometnes galvenās aktivitātes:
1. Latviešu tautas teiku lasīšana.
2. Strādājot grupās pa 4, pašsacerētu teiku animēšana (scenārija izstrāde, leļļu un fonu izstrāde, filmas skatu fotografēšana, skaņas ierakstīšana un animācijas filmas montāža).
3. Datorgrafikas, foto, skaņas un video apstrādes nodarbības, kuru laikā tiek apgūtas nepieciešamās iemaņas, lai strādājot grupās, patstāvīgi vai ar nelielu nometnes pedagogu palīdzību spētu radīt animācijas filmu.
4. Elektronikas nodarbības (iespēja zāģēt, slīpēt, līmēt, urbt, lodēt un strādāt ar 3D pildspalvu, lai izveidotu savu gaismas objektu ar latvju zīmju motīviem, kurus apvienojot ar citu nometņu dalībnieku veidotajiem gaismas objektiem, līdzīgi kā deju svētkos apvienojas daudzi deju kolektīvi, veidosim un iemūžināsi fotogrāfijās lielākus rakstus).
5. Izklaidējošas erudīcijas, sporta un brīvā laika aktivitātes.
6. Pārgājiens – ekskursija uz Saldus pilsētu (Saldus muzeja un Saldus pārtikas kombināta konekšu ceha “Saldus gotiņa” apmeklējums, atpūta pie Saldus ezera).
7. Nometnes noslēguma pasākums kopā ar vecākiem – animācijas filmu festivāls “Papīra pūce”.

Pieteikšanās:
Lai pieteiktos sūtiet e-pastu uz adresi norādot sekojošu informāciju par dalībnieku: vārds, uzvārds, vecums, valsts, kurā dzīvo, vecāku e-pasts un tālruņa numurs saziņai.
Vietu skaits ierobežots!
24 vietas diasporas bērniem, pieteikšanās rindas kārtībā.
20 vietas Latvijā dzīvojošiem bērniem, atlase pēc konkursa “Saceri un atdzīvini” rezultātiem.
Dalības maksa:
Nometnes dalības maksu no valsts budžeta līdzekļiem segs Sabiedrības Integrācijas fonds.
Nometnes dalības maksā iekļauta telpu īre un dzīvošana jauniešu mītnē “Druva”, brokastis, pusdienas, launags un vakariņas, nometnes pedagogu atalgojums, materiāli un tehniskais nodrošinājums animācijas filmu veidošanai un elektronikas nodarbībām, un pārgājiena – ekskursijas izmaksas.
!!! Nometnes dalībnieku nokļūšanu no dzīvesvietas līdz nometnes vietai un atpakaļ, kā arī veselības apdrošināšanu organizē dalībnieku vecāki.

Piezīme:
Piedalīties gada ietvaros var tikai vienā Sabiedrības Integrācijas fonda finansētā nometnē.

Priecāsimies Tevi redzēt mūsu pulkā!