No 2022. gada maija līdz 2022. gada decembrim tiek īstenots Aktīvo iedzīvotāju fonda finansēts projekts Nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” kapacitātes celšana. Šī projekta mērķis ir stiprināt Nodibinājuma kapacitāti vadības kompetenču pilnveidošanā, stratēģijas izstrādē, statūtu atjaunošanā, darbaspēka ilgtspējā un komunikācijā ar sabiedrību.

Mērķa sasniegšanu garantēs četru aktivitāšu īstenošana – stratēģijas pilnveidošana un ieviešana, mājaslapas, sociālo tīklu un publiskā tēla uzlabošana, apmācības Nodibinājuma vadībai un projekta vadītājiem, apmācības projektu vadītājiem un asistentiem projektu vadībā, darba plānošanā, organizēšanā, sadarbības veicināšanā un publiskā tēla veidošanā.

Projekta īstenošanas laikā un pēc tā Latvijā būs pieaudzis tādu pilsoniskās sabiedrības organizāciju skaits, kas:
• regulāri informē sabiedrību par savu darbību;
• savā ikdienas darbā izmanto mērķu izvirzīšanas un to sasniegšanas novērtējuma pieeju (M&E sistēma u.tml.);
• savā ikdienas darbā izmanto un ievēro kvalitātes vadības metodes/ principus.

Plānotās aktivitātes projekta īstenošanas laikā:

  1. Stratēģijas pilnveidošana un ieviešana Nodibinājumā;
  2. Nodibinājuma mājaslapas uzlabošana un sociālo tīklu pilnveidošana;
  3. Apmācības nodibinājuma vadībai un projektu vadībai;
  4. Apmācības projektu vadītājiem un asistentiem projektu vadībā, darba plānošanā, organizēšanā, sadarbības veicināšanā un publiskā tēla veidošanā.

Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Kapacitātes projekta īstenošanai Nodibinājumam piešķirti 19636,88 EUR.