Skatoties uz mūsu darbību pēdējos 2 gados, īsti pareizi vairs nebija nosaukumā minēt “Liepājas Universitāti”, jo strauji augot un attīstoties, organizācijas darbības virzieni ir ievērojami paplašinājies, veidojot sadarbību ar citām mācību iestādēm visā Latvijā.

2017.gada 8.maijā mēs mainījām nosaukumu uz ZINĀTNES UN INOVĀCIJU PARKS, turpinot īstenot izglītības, pētniecības un nodarbinātības projektus. Mūsu organizācijas mērķis nav mainījies un tas vēl joprojām ir “Veicināt zināšanu ekonomikas attīstību”.