Liepājā ir izglītības iestādes, kurās mācībspēki īpaši veiksmīgi izmanto jaunākās tehnoloģijas
mācību procesā, tāpēc, pirms Covid-19 ierobežojumu stāšanas spēkā no Latvijas
profesionālajām izglītības iestādēm Liepājā ieradās metodiskā darba organizatori, lai divu
nedēļu seminārā apgūtu jaunāko tehnoloģiju iespējas izglītībā.
Apmācību seminārus 2 nedēļu garumā, pēc Valsts izglītības satura centra pasūtījuma,
īstenoja profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Zinātnes un inovāciju
parks”, kura jau vairākus gadus no Liepājas administrē dažādus izglītības projektus visā
Latvijā.
Ir būtiski, lai jaunākās tehnoloģijas izglītības iestādes ne tikai iegādātos, iztērējot ievērojamus
naudas resursus, bet arī tās, atbilstoši mūsdienu prasībām, pielietotu mācību procesā.
Liepājā ir pedagogi, kuri ir izcēlušies ar tehnoloģiju pielietojumu mācību procesā un ir gatavi
dalīties ar savām zināšanām. Arī 2019. gadā tika nolemts profesionālo izglītības iestāžu
metodiķu apmācības īstenot Liepājā, stāsta “Zinātnes un inovāciju parks” valdes
priekšsēdētājs Jānis Letinskis.
Seminārs tiek īstenots projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un
personāla kompetences pilnveide” ietvaros, un tas tiek finansēts par ES līdzekļiem. J.Letinskis
atzīst, ka semināra programmas izstrādei, no Valsts izglītības satura centra puses, tika
izvirzītas augstas prasības gan pasniedzēju izvēlē, gan servisa nodrošināšanā. Potenciālie
semināra pasniedzēji tika apzināti visā Latvijā, bet jau 2019. gadā Liepāja iezīmējās kā pilsēta,
kur īpaši efektīvi tiek pielietotas jaunākās tehnoloģijas un izglītības metodes.
Semināra pasniedzēji tika uzaicināti no Liepājas Valsts tehnikuma, Liepājas Raiņa 6.
vidusskolas, Liepājas valsts 1. Ģimnāzijas, Liepājas Universitātes, kopumā programmas
īstenošanā iesaistījās 12 mācībspēki, no kuriem 9 bija Liepājas izglītības iestāžu pedagogi.
Liepājas Valsts tehnikuma 4 mācībspēku komanda direktora vietnieces izglītības
organizēšanas un attīstības jomā Ilzes Kupšes vadībā bija parūpējusies par īpaši dinamiskas
semināra daļas īstenošanu un dalījās izglītības procesa īstenošanas pieredzē tehnikumā.
Liepājas Raiņa 6. vidusskolas direktors Kārlis Strautiņš arī seminārā uzstājās ar savu
komandu, iesaistot vēl 2 mācībspēkus un dalījās ar zināšanām par savā skolā izmantotajām
tehnoloģijām un mācību metodēm. Liepājas Valsts 1. Ģimnāzijas pedagogs Māris Gulbis divu
dienu lekcijās demonstrēja interaktīvo lietotņu iespējas mācību procesā un Liepājas
Universitātes metodiķe Dr. Lāsma Ulmane-Ozoliņa pasniedza lekciju kursu par mācību
procesa vadīšanu elektroniskajā vidē. Arī pasniedzēji no Rīgas ieradās, līdzi atvedot un
demonstrējot interaktīvo displeju iespējas, kuri tuvākajā laikā aizstās interaktīvās tāfeles.
Semināra noslēgumā dalībnieki apmeklēja Liepājas speciālas ekonomiskās zonas uzņēmumu
“Lesjofors Springs LV”, kurš ir lielākais un modernākais atsperu ražošanas uzņēmums Baltijas
valstīs. Uzņēmums iepazīstināja ar ražošanas procesu un profesionālo mācību iestāžu
pārstāvji pārrunāja potenciālo darbinieku sagatavošanas prasības.
Visi semināra dalībnieki aptaujas anketās norādīja, ka Liepājas pedagogi ir snieguši vērtīgas
zināšanas, kuras jau šobrīd ir iespējams pielietot šajos sarežģītajos apstākļos.

https://irliepaja.lv/lv/liepajnieki/liepaja-apgust-jaunakas-tehnologijas-un-izglitibas/?fbclid=IwAR2tu44rVipZyEY1JnFw12V4fkd19CWn30yyM9ep8rTFn0AFeXGgUZr5dpQ