Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks” jau ceturto gadu īsteno fotokonkursu “Mana
zeme skaistā”, kurš paredzēts Latvijas skolu skolēniem. Projekta ietvaros tiek aicināts 1.-12.
klases skolēniem uzņemt Latviju raksturojošā fotogrāfijā, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas.
Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu, mīlestību pret savu
zemi, kā arī ar radošām aktivitātēm ļaut ieraudzīt skaisto un brīnumaino Latviju.
Sākotnēji tika izsūtīti pieteikumi skolām, mudinot iesaistīties fotokonkursa norisē.
Sarakstā tika apkopoti Latvijas novadi, kuru skolas izrādīja iniciatīvu iesaistīties. Pagājušajā
gadā projektā piedalījās 144 Latvijas novadu skolas. Nākamajā projekta realizācijas posmā
ietilpa finansējuma piesaiste. Uzrunāti tika iesaistīto novadu uzņēmumi, aicinot ziedot vietējo
skolu radošajām izpausmēm. Kopumā Latvijas novados atsaucās 885 uzņēmēji, kuri ar
finansiālu atbalstu piedalījās projekta īstenošanā.
Kā tiek izmantots finansējums? Skolēnu iesūtītās Latviju raksturojošās fotogrāfijas tiek
apkopotas mājaslapā www.manazemeskaista.lv, kurā norisinās balsošana. Pagājušā gadā tika
iesūtīti 2916 darbi. Konkursa noslēgumā tiek apkopotas fotogrāfijas ar vislielāko balsojumu
skaitu. Iegūtais finansējums tiek izlietots kanvu izgatavošanā, skolēnu fotogrāfijām ar
vislielāko balsu skaitu. Norisinoties balsošanai, pagājušajā gadā tika izvirzīti labākie darbi
pēc sabiedrības domām, un rezultātā tika izgatavotas 1470 foto gleznas.
Pēc labāko fotogrāfiju apkopošanas, kanvu izgatavošanas, tiek rīkotas izstādes skolu vai
kultūras namu telpās, ļaujot satikties saviesīgā pasākumā skolēniem, novadu, uzņēmēju
pārstāvjiem, un projekta komandai. Skolēniem tiek pasniegti pateicības raksti, un skolai
dāvinātas kanvas. Šogad, ārkārtas situācijas dēļ, šādas izstādes netiek rīkotas, taču skolām
tiek nosūtītas kanvas un uzņēmējiem pateicības raksti.
Darbs pie projekta nebūt nav apstājies. Aktīvi darbojamies sociālajos tīklos un mājaslapā,
ļaujot konkursa dalībniekiem un citiem Latvijas iedzīvotājiem ieraudzīt skolēnu iesūtītās
fotogrāfijas, uzzināt jaunus faktus par Latviju, un visiem kopā pateikties projekta
atbalstītājiem. Šobrīd aktīvi darbojamies arī pie ieceres ieviest šī projekta norisi Rīgā, kā arī
Lietuvā un Čehijā. Saistībā ar situāciju pasaulē, darbu temps šajās valstīs ir samazinājies, bet,
piesaistot praktikantu, šobrīd ir iesniegti dokumenti asociācijas dibināšanai Lietuvā, tālākā
posmā paredzot veidot komandu, izstrādāt stratēģijas modeļus mērķauditorijas piesaistei,
tādējādi ieviešot fotokonkursa norisi ne tikai Latvijas robežās, bet arī ārpus tās. Lai mums
visiem izdodas realizēt ieceri, un ļoti ceram, ka jau drīz varēsim atkal tikties kopīgās izstādēs!