Jauno speciālistu nodarbinātības programmu īsteno Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Zinātnes un inovāciju parks”. Programmas mērķis ir iesaistīt uzņēmuma darbībā jaunus un nepieredzējušus speciālistus, sniedzot iespēju jauniešiem gūt praktiskās iemaņas un pieredzi. Programmas pamatuzdevums ir radīt apstākļus, kuros uzņēmumi būtu ieinteresēti iesaistīt savā darbībā praktikantus bez attiecīgās darba pieredzes, sniedzot apmācības un praktiskās iemaņas.

Jauno speciālistu nodarbinātības programma nodrošina iespēju jebkuram uzņēmumam apmācīt sev nepieciešamos speciālistus. Programmā var iesaistīties SIA, AS, ZS, biedrības, nodibinājumi u.c.. Galvenie uzņēmuma ieguvumi ir sagatavot un pārbaudīt potenciālos darbiniekus, atvieglojot ierasto darbinieku meklēšanas procesa gaitu, un samazinot nepieciešamo resursu ieguldījumu. Programmas mērķauditorija ir jaunieši vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem, kuri ir pēdējo kursu studenti, ir pabeiguši vai pārtraukuši mācības, vēlas uzsākt darba attiecības, bet tas nav iespējams darba pieredzes/iemaņu trūkuma dēļ.

Darbam nepieciešamo iemaņu apgūšanai tiek piesaistīts uzņēmums, kurā praktikants reālas iemaņas iegūst darba vietā, savukārt teorētiskās zināšanas – profesionālās izglītības iestādē. Programmā uzsvars tiek likts uz praktisko iemaņu apguvi, tām veltot 90% no programmas laika, savukārt teorētiskās zināšanas tiek apgūtas tālmācībā, izglītības iestādē, praktikantam ērtā laikā. Tiek nodrošināti kursi, kuri aptver plašu profesiju spektru. Tiek piedāvāts apgūt – iemaņas darba meklējumos un sevis prezentēšanā, profesionālo komunikāciju, darba aizsardzības pamatus, kā arī citas visaptverošas, dažādās profesijās noderīgas zināšanās.

Prasmju ieguves laikā, praktikantam ir iespēja uzņēmumā strādāt pilnu vai nepilnu slodzi. Programmas izpildes termiņš ir no 6 līdz 12 mēnešiem, taču to var koriģēt arī darba devējs, pagarinot vai saīsinot laika periodu. Īstenotā programma palīdz darba devējam sagatavot potenciālo darbinieku pirms dibina darba attiecības. Programmas laikā praktikanti saņem stipendiju, kuru saņem uz stipendijas līguma pamata. Ja abas puses ir ieinteresētas, pēc prakses ir iespēja noslēgt pilnu darba līgumu.

Programmā šobrīd darbojas ievērojams skaits praktikantu – virs 100 jauniešiem, kuri darbojoties teju 30 dažādos uzņēmumos. Mājaslapā www.nodarbinatiba.lv ir izsludinātas vairāk kā 30 jaunas, dažādu nozaru prakses vakances, tostarp pārdošanas–mārketinga speciālista, būvnieka, metinātāja un inženiera prakses iespējas, kurās uzņēmumi šobrīd gaida savus topošos praktikantus. Jaunieši iepazīties un pieteikties vakancēm var ne tikai organizācijas mājas lapā, bet arī portālā www.prakse.lv.