Nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” kolektīva dalībnieks Gatis Sprūds un viņa sastādītā komanda startē projekta “Kurzemes Inovāciju granti studentiem” (turpmāk – KInGS) virzienā “Start-up skola” ar biznesa ideju „Klases ceļojums”, idejas mērķis ir nodrošināt skolas un individuālās skolēnu grupas ar ekskursijas plānošanas platformu Latvijas, Igaunijas un Lietuvas teritorijās ar gataviem maršrutiem un apskates objektiem produktu ražošanā, kultūrā, veselīgā ēdināšanā un izklaidē.Projektu “KInGS”(Kurzemes Inovāciju granti) realizē Ventspils Augstskola (Ventspils Augstskola) sadarbībā ar Kurzemes biznesa inkubatoru (Kurzemes Biznesa inkubators) un Liepājas Universitāti (Liepājas Universitāte ). Projekta “Start-up skola” virziena mērķis ir attīstīt potenciālas biznesa idejas, radot inovatīvus produktus un pakalpojumus. Komandas dalībnieks Gatis ne tikai nāk klajā ar jaunām un inovatīvām idejām šajā projektā, bet ir piedalījies arī Eiropas Solidaritātes korpusa projektā “Mācies. Domā. Radi.”, tādējādi, sniedzot savas zināšanas citu organizācijas projektu attīstībā un pats guvis pieredzi ilgtspējīgai darbībai.