Starp Baltijas valstīm uzsācies jauniešu tīklošanās projekts “Ilgtspējīga tūrisma uztvere un izpausme jauniešu vidē Baltijas jūras reģionā”. Projektu realizē Klaipēdas Universitātes (Klaipėdos universitetas) pārstāvji sadarbībā ar Lietuvas Ekonomikas un Inovāciju ministriju, Nodibinājumu “Zinātnes un Inovāciju parks”, Liepājas Universitāti (Liepājas Universitāte), Latvijas Universitāti (Latvijas Universitāte) un Latvijas lauksaimniecības Universitāti(Latvijas Lauksaimniecības universitāte), kā arī ar partneriem Krievijā – Nekomerciālās zaļās ilgtspējības attīstības mobilitātes Internacionālo centru.

Projekta mērķis ir veidot starptautisko komunikāciju un sadarbību starp trim valstīm, lai vecinātu ilgtspējīgas tūrisma nozares atveseļošanos Baltijas reģionā, izveidojot zināšanu, pieredzes un spēju apmaiņas tīklu.

Projektā kopā tiks iesaistīti 70 jaunieši, kuri veiks Klaipēdas Universitātes izvirzītu pētījumu, katrā partnera valstī aptaujājot vismaz 200 vietējos iedzīvotājus, vecuma grupā no 16 līdz 30, par tēmu “Ilgtspējīgas tūrisma nozares attīstība”.

Pēc aptaujas datu apkopošanas tiks organizētas darba grupas katrā valstī, iesaistot vismaz 25 – 30 jauniešus, potenciāli radot jaunus risinājumus un projektus ilgtspējīgai tūrisma nozares attīstībai Baltijas reģionā 2021. gadā, tādējādi veicinot vietējo iedzīvotāju izglītošanos ar pievienoto vērtību, radot jaunus projektus vai uzņēmumus, risinot problēmas balstoties uz pētniecības datiem.

Projekts ilgs 9 mēnešus, no 2020. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. maijam.