Šā gada aprīļa beigās noslēdzās projekta KInGS („Kurzemes inovāciju granti studentiem”) 4. cikls, kur arī mūsu nodibinājumam „Zinātnes un inovāciju parks” bija iespēja līdzdarboties, sniedzot ne vien palīdzīgu roku un padomus, bet arī nodrošinot nepieciešamās apmācības un mentoringu studentu komandām. Esam gandarīti par kopīgi paveikto, un lepojamies ar komandām forFOOD un TripleT, kas piedāvāja risinājumus šā brīža aktuāliem problēmjautājumiem.
Sadarbībā ar Liepājas Universitāti virzienā „Studentu laboratorija” iesniedzām, mūsuprāt, šobrīd aktuālu problēmu – vienotas sistēmas izstrādi pusdienu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumu nodrošināšanā rūpniecības uzņēmumiem, ko projekta 4. ciklā risināt apņēmās komanda forFOOD. Komandas sastāvu veido 4 entuziasma pilnas meitenes – Amanda Bērziņa, Krista Barbrāne, Dana Embrekte un Nika Nikola Raksa. Projekta laikā meitenes palīdzējušas uzsākt efektīvas un ērti lietojamas sistēmas platformas izveidi, ko piedāvāt uzņēmēju un ēdinātāju ērtākai savstarpējai komunikācijai.
Vairāk par projektu: https://inovacijuparks.lv/e-pusdienas-sistemas-razotnem-izveide-un-attistiba/
Vienlīdz aktuāli ir plānot savu brīvo laiku un aktīvi atpūsties, lai veicinātu gan fiziskās, gan mentālās veselības uzlabošanu, tādēļ komanda TripleT joprojām strādā pie atpūtas organizatora izveides. Sadarbībā ar mājaslapu www.celotlatvija.lv, tiek piedāvāta dažādu maršrutu ekskursiju plānošana un orientēšanās spēles izstrāde, kā papildus aktivitāte ceļošanas laikā. Komandas sastāvu veido – Gatis Sprūds, Krista Sprūde un Kristaps Sprūds, kas kopīgiem spēkiem apņēmušies veicināt aktīvo atpūtu un labklājību, piedāvājot kvalitatīva atpūtas organizatora izstrādi. Šobrīd aktīvi tiek strādāts pie nākotnes plānu realizācijas, kas ir:
1. Sadarbību turpināšana ar partneriem;
2. Pilnvērtīga organizētāja izstrāde;
3. Dizaina elementu un satura papildināšana.
Vairāk par projektu: https://inovacijuparks.lv/studenti-liepaja-izveido-atputas-organizetaja-sistemu/

Lepojamies ar ikvienu studentu komandu un tās biedru, kas aktīvi iesaistās uzņēmējdarbības un savas apkārtējās vides uzlabošanā un pilnveidē. Priecājamies par arvien jaunām un spēcīgām idejām no mūsu apņēmīgajiem jauniešiem! Paldies KinGS un Liepājas Universitātei par veiksmīgo sadarbību! Esam pateicīgi par iespēju līdzdarboties, un vēlam veiksmi tālākajās projektu attīstības gaitās un darbos pie jaunām idejām!
Projekts (Nr.1.1.1.3/18/A/004) „Kurzemes inovāciju granti studentiem” ir attīstīts ar ES līdzfinansējumu, kas 4. ciklā sniedzis iespēju 38 studentu komandām savā starpā sadalīt 10 tūkstošus eiro lielu balvu fondu, lai risinātu sabiedrībai svarīgus jautājumus un attīstītu studentu biznesa idejas.
Vairāk par projekta gaitu un aktualitātēm:
https://inovacijugranti.lv/2021/04/22/rezultati-4-cikla-nosleguma-pasakuma-1-dienai/