Divu nedēļu garumā Liepājā pulcējās metodiskā darba organizatori no dažādām profesionālās izglītības iestādēm, lai apgūtu jaunas metodes izglītības procesa īstenošanai. Apmācību semināru īstenoja „Zinātnes un inovāciju parks” ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” ietvaros.

Semināri norisinājās no 27.09. līdz 08.10., katrā dienā aplūkojot dažādas izglītības procesa īstenošanas tēmas. Apmācībās tika pārstāvētas dažādas Latvijas profesionālās izglītības iestādes, kuras vienoja nepieciešamība dalīties un apgūt jaunākās tendences izglītībā.

Nozīmīgu semināra daļu nodrošināja Liepājas Valsts tehnikums, prezentējot tēmas par metodiskā darba vadīšanu profesionālās izglītības iestādēs. Semināra gaitā padziļināti tika runāts par karjeras plānošanas iespējām, pedagogu pašvērtēšanas metodiku, izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas veidiem u.c. aktualitātēm. Dalībnieki aplūkoja tēmas par teorijas un prakses mijiedarbību un iespējamiem papildus risinājumiem nestandarta apstākļos, to skaitā pandēmijas ietekmē.

Lai semināra dalībniekiem nodrošinātu iespēju pamainīt ierasto vidi uz neformālāku gaisotni, papildus tika aplūkotas telpas un to pielietojums koncertzālē „Lielais Dzintars”, kā arī dota iespēja piedalīties saliedējošā un prātu asinošā erudīcijas spēlē „Prāta rokenrols”.

Seminārus īstenoja profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde „Zinātnes un inovāciju parks”, sadarbojoties ar Liepājas Valsts tehnikumu, PURE Academy, Promenade Hotel un viesnīcu „Art Hotel Roma”. Paldies visiem, kas piedalījās un iesaistījās organizēšanas darbos!

Semināri tika īstenoti Valsts izglītības satura centra ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” aktivitātes „Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā izglītības nozarē digitalizācijas jomā” ietvaros.