Latvijas valsts simtgadei ietvaros tiek īstenots projekts “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā””. Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot radošas aktivitātes. Skolēni tiek aicināti iesaistīties radošās aktivitātēs, kurās tiek veidotas fotogrāfijas par Latviju. Labāko autoru fotogrāfijas tiks izgatavotas kā foto gleznas un izvietotas skolās. Projekta ietvaros tiks izveidota mājas lapa www.manazemeskaista.lv, kurā katram skolēnam būs iespēja ievietot savu attēlu pie sava novada, skolas un klases. Katram mājas lapas apmeklētājam būs iespēja nobalsot par labāko attēlu. Projekta sākumā tiek uzrunātas Latvijas vispārizglītojošās iestādes, novadu un pilsētu pašvaldības, ar aicinājumu piedalīties un atbalstīt projektu, lai jau martā norisinātos attēlu ievietošana un konkursa organizēšana. Lai projekts norisinātos veiksmīgi ir svarīga sadarbība ar novadu un pilsētu pašvaldībām. Šobrīd projektā piedalās: Balvu novada pašvaldība, Ciblas novada pašvaldība, Dobeles novada izglītības pārvalde, Garkalnes novada dome, Kārsavas novada pašvaldība, Krimuldas novada dome, Kuldīgas novada pašvaldība, Neretas novada pašvaldība, Ozolnieku novada dome, Preiļu novada dome, Rojas novada dome, Engures novada pašvaldība, Limbažu novada pašvaldība, Mērsraga novada pašvaldība, Salas novada pašvaldība.