Nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” veidotais projekts “Prāta rokenrols” paredz
iespēju ikvienam pārbaudīt savas zināšanas, interesanti pavadīt laiku un ikdienas rutīnu
padarīt aizraujošāku, piedaloties dažādās erudīcijas spēlēs. Projekta galvenais mērķis ir sniegt
iespēju cilvēkiem atpūsties un spēles veidā papildus izglītoties.
Līdz šim, pirms ārkārtas situācijas sākuma Latvijā, erudīcijas spēle “Prāta rokenrols”
norisinājās klātienē Liepājā, piesaistot lielu skaitu erudītu un zināt gribošu komandu. Tika
rīkotas vairākas kārtas un apbalvoti visvairāk punktu ieguvušie dalībnieki. Valstī esošo
ierobežojumu deļ, šobrīd klātienes pasākumi netiek rīkoti, kas kalpoja par pamatu idejai –
veidot aplikāciju, kurā iespējams piedalīties erudīcijas spēlēs, atrodoties mājās. Projekta
ietvaros paredzēts digitalizēt konkursa norisi, izveidojot aplikāciju, kurā rīkot erudīcijas
konkursus. Aplikācijas papildus ieguvums ir iespēja aktivitātes organizēt tiešsaistē, tādējādi
atvieglojot pasākumu rīkotāju darbu, kā arī sniedzot dalībniekiem iespēju piedalīties, neizejot
no mājām. Platforma ir rīks, kuru var izmantot gan klātienē, gan tiešsaistē.
Klātienes konkurss norisinās komandu ietvaros. Veicot dalības maksu, komandām ir
iepēja piedalīties vairāku kārtu erudīciju spēlēs, pēc katras rīkojot labāko kamandu
apbalvošanu. Konkursa noslēgumā, apkopojot visu spēļu kopējos rezultātus, tiek apbalvotas
erudītākās komandas. Bet par šobrīd aktuālāko – erudīcijas spēlēm tiešsaistē. Konkursi norit
līdzīgi – veicot dalības maksu, ikvienam ir iespēja pārbaudīt individuāli savas zināšanas,
krājot punktus un, ierindojoties kopvērtējuma augšgalā, saņemt balvas.
Projektam “Prāta rokenrols” jau šobrīd ir mājaslapa www.pratarokenrols.lv, kuras funkcija
ir veidot vienotu pieteikšanot rīkotajiem konkursiem un erudīcijas spēlēm, kā arī apkopot
dalībnieku iegūtos rezultātus. Lielākas mērķauditorijas piesaistei tiek planots izveidot
projekta lapu sociālo tīklu platformā “Facebook”, kurā ievietot aktuālo informāciju par
projekta norisi, sasniegtajiem rezultātiem un nākotnes vīziju. Plānots veidot sadarbību arī ar
kādu no Latvijas universitātēm, kopīga mērķa sasniegšanai.