Aizvadītais gads ir atstājis sekas uz lielu daļu sabiedrības un uzņēmēju. Savu
darbības ritmu un procesu ir mainījuši vairāki nozaru speciālisti, tostarp ēdināšanas uzņēmēji,
kuriem šobrīd ļoti nepieciešams vietējās sabiedrības atbalsts. Nav noslēpums, ka sabiedrības
daļa, kura regulāri ikdienā mēdz izmantot ēdināšanas nozares sniegtos pakalpojumus, ir
dažādu uzņēmumu darbinieki un pārstāvji. Jauniešu komanda, sadarbojoties ar Nodibinājumu
“Zinātnes un inovāciju parks”, projekta “KInGS” “Ē-pusdienas sistēmas ražotnēm – izveide
un attīstība” ietvaros izstrādājuši stratēģiju un risinājumus Covid-19 izraisītās ekonomikas
krīzes uzlabošanai ēdināšanas sektorā.
Projekta ietvaros jaunieši palīdz izstrādāt efektīvu un ērti lietojamu sistēmas
platformu, kura darbotos starp ēdinātājiem un uzņēmējiem. Sistēma ir ērts rīks, lai atvieglotu
laiku un darbu uzņēmumiem. Praksē pielietojot izstrādāto platformu, uzņēmumiem izpaliks
process, kurš ietver darbinieku pusdienu pasūtījumu apkopojumus un to nogādāšana pie
ēdināšanas nozares pārstāvjiem. To visu būs iespējams izdarīt katram darbiniekam pašam,
vien veicot savu pasūtījumu izstrādātajā platformā. Aplikācija sniedz iespēju ēdināšanas
uzņēmējiem piedāvāt savu ēdienkarti, uzņēmēja darbiniekam izvēlēties sev vēlamo
piedāvājumu, un piegādātājs pievedīs to pie uzņēmuma durvīm. Izklausās ērti, vai ne?
Jauniešu komanda veiksmīgi ir attīstījusi stratēģiju un kopš novembra aktīvi izstrādā
sadarbības tīklu visas Latvijas ietvaros, veidojot komunikāciju starp ēdināšanas uzņēmumiem
un potenciālo vietējo klientu loku – uzņēmumiem.
Darbs neaprobežojas tikai ar stratēģijas izveidi vien. Lai sistēma pilnvērtīgi darbotos,
ir nepieciešams izveidot jauna dizaina mājaslapu, kuras mērķis būs attēlot jaunā produkta
“ForFood” tēlu. Lai sekmētu projekta mērķa rezultātu sasniegšanu, papildus tiek veidotas arī
dažādas kampaņas, izstrādāti informatīvie materiāli un organizētas papildus mārketinga
aktivitātes un dizaina risinājumi, lai jau drīzumā sekmētu komunikāciju starp ēdināšanas
nozares pārstāvjiem un uzņēmumiem.