Ar Liepājas pašvaldības finansiālu atbalstu Zinātnes un inovāciju parks ir īstenojis projektu “Dabas vēstniecības Liepājā”, kura ietvaros ir pilnveidots Dabas vēstniecības kabineta tehniskais aprīkojums. Minētais kabinets atrodas Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātē Kr.Valdemāra ielā 4.

Dabas vēstniecība vēlas dot savu ieguldījumu aktuālas problēmas risināšanā vides izglītībā – sekmēt skolēnu kompetences veidošanu savai dzīvei un darbībai dabas vidē, kas nodrošinātu izpratni par dabas procesiem, par cilvēka un vides mijiedarbību.

Mērķis – tuvināt bērnu reālajai dabas videi.

Krājumi un darba materiāli tiek veidoti dažāda vecuma skolēniem, lai radītu interesi un izkoptu prasmes atpazīt dabas objektus savā apkārtnē, rosinātu turpmākajai patstāvīgajai izziņas darbībai.

Sasniedzamais rezultāts varētu sniegt atbalstu skolas dabas zinību apguvei.

Nodarbības plānos un vadīs LiepU docētāji un studenti, tā gūstot pieredzi praktiskajā darbā ar skolēniem.

Gan projekta realizācijas laikā, gan pēc tā pabeigšanas paredzēts organizēt dažādus tematiskus pasākumus (izzinošas un pētnieciskas nodarbības, konkursus, olimpiādes, pārgājienus dabā) vides izglītībā dažādām mērķa grupām – pirmskolas, speciālo skolu, vispārizglītojošo skolu audzēkņiem un citiem interesentiem.

 

Projekts tiek noslēgts 2018. gada maijā.