Lai mazinātu slimības izplatīšanos ZIP biroja darbinieki ievēro visus valstī noteiktos
ierobežojumus un drošības pasākumus, tāpēc, lai mūsu darbība neapstātos, esam
izstrādājuši vadlīnijas, kas atbilst drošas darba vides standartiem.

Ierodoties ZIP birojā ikvienam ir pieejams roku dezinfektors un sejas maskas. Ikdienas
darbība noris pastāvīgajiem darbiniekiem atrodoties organizācijas telpās, un reizēm arī
klientu konsultēšana klātienē ir neizbēgama. Sekojot visiem norādījumiem, biroja darba
galdu virsmas tiek dezinficētas pēc katra klienta apmeklējuma un, protams, vizītes laikā tiek
ievērota sejas masku lietošana.

Mūsu kolektīvs ikdienā pulcē ap 15 cilvēkiem, tāpēc, pielāgojoties situācijai un rūpējoties par
savu un citu drošību esam izveidojuši maiņu grafiku darbiniekiem. Šāda aktivitāte palīdz
mazināt drūzmēšanos un nodrošina ik vienam darbiniekam nepieciešamo darba platību
saskaņā ar šī brīža noteikumiem. Viena darbinieka darbība biroja telpās ir paredzēta vismaz
2 reizes nedēļā, bet pārējās nedēļas dienas darbība tiek organizēta attālināti. Varam
apgalvot, ka par šādu risinājumu esam priecīgi, jo ir izdevies rast kompromisu, lai
darbiniekiem katra diena nav jāpavada strādājot no mājām.

Esam pateicīgi mūsu darbiniekiem par pielāgošanos un vēlamies aicināt arī citus rast
risinājumus savās darbavietās, lai mazinātu slimības izplatību. Mēs ilgojamies pēc ikdienas
mūsu kuplajā kolektīvā, taču ceram, ka jau pavisam drīz situācija būs labojusies, un varēsim
atkal priecēt viens otru satiekoties biroja telpās jau pilnā sastāvā.