Mūsu vīzija – mudināt un piedāvāt jauniešiem iespēju lepoties ar Latvijas un savas pilsētas skaistumu, kultūru un tradīcijām, iemūžinot to fotogrāfijās.

Mūsu misija – sekojot līdz tehnoloģiju attīstībai piedāvāt Latvijas jauniešiem izklaidējošu, oriģinālu un aizraujošu brīvā laika pavadīšanas iespēju savā novadā un ārpus tā.

Mūsu mērķis – stiprināt skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot radošas aktivitātes

Sakarā ar COVID-19 izraisīto pandēmiju, uz laiku tika apturēts skolēnu un jaunatnes fotokonkurss “Mana zeme skaistā”. Šobrīd konkurss ir atsācies un tiek turpināts darbs pie aktuālās konkursa kārtas realizācijas, veiksmīgam projekta noslēgumam. 
Fotokonkurss norisinās:Ludzas novadā, Dundagas novadā, Jēkabpils novadā, Balvu novadā, Bauskas novadā, Krāslavas novadā, Jelgavas novadā, Kandavas novadā, Jūrmalas novadā, Dagdas novadā, Aglonas novadā, Ozolnieku novadā, Krimuldas novadā, Viļakas novadā, Jaunpiebalgas novadā, Krustpils novadā, Engures novadā, Ilūkstes novadā, Ciblas novadā, Kuldīgas novadā, Vecpiebalgas novadā, Lielvārdes novadā, Iecavas novadā, Viesītes novadā, Naukšēnu novadā, Rēzeknes novadā, Mālpils novadā, Alūksnes novadā, Ikšķiles novadā, Apes novadā, Priekuļu novadā, Riebiņu novadā, Jaunjelgavas novadā. 
Citos novados un pilsētās projekts ir veiksmīgi noslēdzies un gan skolas, gan skolēni ir tikuši pie skaistām foto gleznām.