Projekts “Mana zeme skaistā” noslēdzis vēl vienu veiksmīgu gadu, kā rezultātā tiks izgatavotas 1`118 foto kanvas, kā dāvana dalībnieku skolām. Kopā šī gada laikā konkursā piedalījušās 123 skolas, pārstāvot 34 Latvijas novadus.

Projekts tiek īstenots jau kopš 2017. gada, ar mērķi stiprināt Latvijas skolu jaunatnes piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes. Skolēnu iesūtītās Latviju raksturojošās fotogrāfijas tiek apkopotas mājaslapā www.manazemeskaista.lv, kurā norisinās balsošana. Skolēnu fotogrāfijas ar vislielāko balsu skaitu tiek izgatavotas par kanvām, ko nodrošināt palīdz uzņēmēji, pašvaldības un privātpersonas ar finansējuma piešķiršanu. 2021. gadā projektu atbalstījuši vairāk nekā 300 līdzfinansētāji, to skaitā pašvaldības, zemnieku saimniecības un privātpersonas, lai izgatavotu skaistās kanvas un apbalvotu skolēnus par dalību konkursā. Šogad konkursā savus darbus iesūtījuši vairāk nekā 3`700 dalībnieki 1.-12. klašu grupā.

Konkursa uzvarētāju saraksts pieejams: www.manazemeskaista.lv/jaunumi/535
Aplūkot visus dalībnieku pārstāvētos novadus un skolas var: www.manazemeskaista.lv/pasvaldibas

 

Lai atbalstītu projektu finansiāli, sazinies ar projekta komandu:
rakstot: 
vai zvanot: +371 22335934
Sekot līdzi projekta norisei var: www.manazemeskaista.lv