Šogad aprit 11 gadi, kopš Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks” veic savu darbību. Vienpadsmit gadu laikā nodibinājumam ir izveidotas vairākas struktūrvienības, kuras pārstāv Latvijas jaunatnes intereses politiskajā un sabiedriskajā līdzdalībā.

Nodibinājums atzīmēja savu vienpadsmito jubileju, daloties ar saviem panākumiem un tālākajiem
mērķiem slēgtā pasākumā.

Arī no Liepājas ir iespējams veiksmīgi administrēt valsts mēroga projektus, iesaistot vairākus simtus skolas un uzņēmumus. No 23 darbinieku komandas lielākā daļa ir liepājnieki, kuri darbu veic dažādu pašvaldību teritorijās. Šobrīd lielākā daļa darbinieku darbu veic attālināti, strādājot no mājām gan Liepājā, gan citās pilsētās.

Pēdējos gados projektu finansējums ik gadu pārsniedz miljons eiro. Jauno speciālistu nodarbinātības programma ir finansiāli visapjomīgākā un to vada liepājniece Agnese Jurkevica. Programmas īstenošanas laikā ir noslēgti vairāk kā 250 sadarbības līgumi ar dažādu jomu uzņēmumiem.

Ne tikai studenti ir organizācijas mērķa grupa, arī skolu jaunatnei tiek īstenoti projekti un viens no tiem ir Vislatvijas skolu jaunatnes foto konkurss “Mana zeme skaistā”. Minētā projekta aktivitātes visvērienīgāk tika īstenotas pirms pandēmijas, pulcinot 37 darbinieku komandu.

Jauns izaicinājums ir projekts “Mana profesija”, kura vadību ir uzņēmusies no Vaiņodes nākusī Viktorija Karzone. Projekta mērķis ir skolu jaunatni iepazīstināt ar profesijām, kuras ir nepieciešamas vietējiem uzņēmumiem. Jauniešiem būs iespēja rast atbildes uz jautājumiem, ko darīt nākotnē, ko mācīties un iespēja saprast, ka labas darba iespējas ir arī tepat Latvijā.

Tikko beidzās Aktīvo iedzīvotāju fonda projekts “Nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” kapacitātes celšana”, kura darbību nodrošināja par liepājnieci tapusī jelgavniece Sintija Bondarenko. Projekts deva iespēju palielināt organizācijas darbības jaudu pēc pandēmijas.

Zinātnes un inovācija parka valdes priekšsēdētājs Jānis Letinskis atzīst, ka pandēmija ievērojami nobremzēja darbību un attīstību, bet darbs nekad nav bijis pārtraukts. J.Letinskis norāda, ka īpaši tiek domāts par organizācijas darbības attīstīšanu Rīgā un citās valstīs. Organizācijai jau šobrīd otrs birojs tiek veidots Rīgā un Lietuvā pirms pandēmijas tika reģistrēts “Mokslo ir Inovacijų Parkas”, kurā šogad uzsāks darbu Lietuvas kolēģi.

Nodibinājuma vadītājs Jānis Letinskis par svētkiem saka: “Jubileja vienmēr ir iemesls, lai atskatītos uz paveikto, tomēr, pirmkārt, redzam to kā atskaites punktu ilgtermiņa attīstībai nākotnē.”